CO2-footprint

CO2-prestatieladder

De CO2-prestatieladder is in het verleden ontwikkeld door ProRail en is inmiddels ondergebracht bij het SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Ondernemen). http://www.skao.nl/gecertificeerde-bedrijven?id=747
De CO2-prestatieladder daagt ons uit om bewust en actief te handelen binnen de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van onze projecten op het gebied van energie- en CO2-reductie. Van den Biggelaar Grond- en waterbouw is sinds medio 2015 gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-prestatieladder. Een bevestiging van ons ambitieniveau om een actieve bijdrage te leveren aan het milieu met onze bedrijfsvoering en met de uitvoering van onze projecten.

 

Onderstaand treft u meer informatie aan over Van den Biggelaar Grond- en waterbouw en haar ambities om energie- en CO2-reductie te verwezenlijken. Voor meer informatie over de CO2-prestatieladder kunt u ook de website van SKAO raadplegen.

 

A – INZICHT IN ONZE CO2-EMISSIE

Van den Biggelaar Grond- en waterbouw heeft zichzelf ten doel gesteld om op 1 januari 2020 een vermindering van de CO2-emissie van 5% te realiseren ten opzichte van het gekozen referentiejaar.

 

2014 CO2 emissie

2015 CO2 emissie

B - Reductie

Om deze doelstellingen te realiseren heeft Van den Biggelaar een pakket aan maatregelen opgesteld. Deze kunt u terugvinden in het addendum op ons businessplan.

CO2 Beleidsplan

C - Transparantie

Open communicatie zit in onze kernwaarden verweven, zo ook op het gebied van energie- en CO2-reductie. In dit kader zullen wij minimaal eenmaal per halfjaar onze voortgang op het gebied van energie- en CO2-reductie met u communiceren. Zo zullen wij communiceren over ons MVO-beleid, bijbehorende ambities, onze maatregelen en initiatieven om energie- en CO2-reductie te verwezenlijken.

Communicatiekalender

D - Initiatieven

Van den Biggelaar Grond- en waterbouw neemt actief deel aan initiatieven rond CO-bewust handelen in de sector of daarbuiten. Op dit ogenblik nemen wij deel aan het initiatief Nederland CO2 Neutraal.