Projecten
  • Dijkversterking Spui Oost

Dijkversterking Spui Oost

opdrachtgever       Waterschap Hollandse Delta
locatie       Hoekse Waard
activiteit       Civiele betonbouw, dijkversterking, grondverzet, heiwerk, landinrichting, riolering, verharding, waterkering
uitvoerperiode       januari 2015 t/m december 2016
Het versterken van (delen van) dijken aan de oostzijde van de getijdenrivier Spui, die de Zuid-Hollandse eilanden Voorne-Putten en Hoeksche Waard scheidt. Het geheel te versterken dijktraject is opgedeeld in de volgende deeltrajecten: Westdijk, Goudswaard, Molenpolderdijk, Piershil West, Piershil Oost, Nieuw-Beijerland en Landelijk Korendijk. De deeltracten zijn te samen ruim 8 kilometer lang.
terug naar projectoverzicht
@projecten_item_media_video@ Sluit video