Projecten
  • Dommel door Eindhoven
  • Dommel door Eindhoven

Dommel door Eindhoven

opdrachtgever       Waterschap de Dommel
locatie       Eindhoven, Son en Breugel, Nuenen
activiteit       Baggeren, Design en construct, Grondverzet, Riolering, Saneringen, Verhardingen, Verkeerstechnieken, Waterkeringen
uitvoerperiode       december 2009 tot december 2012
Het plangebied van de Dommel door Eindhoven betreft een traject van 17 km lang. Het traject start bij het verdeelwerk, na Klotputten en loopt tot het Wilhelminakanaal.

Het uitwerken van een definitief ontwerp tot een uitvoeringsgereed projectplan en detailontwerpen op onderdelen. Engineering van het uitvoeringswerk alsmede zorgdragen van benodigde vergunningen, meldingen en ontheffingen. Het uitvoeren van sanering en overige werkzaamheden in overleg met bevoegde gezagen en belanghebbenden. Communicatie met de omgeving in samenwerking met het waterschap Het onderhouden van een deel van het gerealiseerde werk voor een periode van vijf jaar.
terug naar projectoverzicht
@projecten_item_media_video@ Sluit video