Projecten

Verbeteren glooiingsconstructie Bruinissepolder

opdrachtgever       Rijkswaterstaat Directie Zeeland
locatie       Schouwen Duiveland
activiteit       Grondverzet, Havens en kades, Project en planontwikkeling, Verhardingen, Waterkeringen
uitvoerperiode       september 2007 tot april 2009

 

Het versterken van een primaire waterkering. De werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit:

 

- Voorbereidende werken
- Verwijderen glooiingsconstructies
- Verwijderen verhardingen
- Grond ontgraven, vervoeren en verwerken
- Aanbrengen bodem- en taludvoorzieningen
- Verwijderen – aanbrengen steigerconstructies
- Aanbrengen meerpalen/golfbrekers
- Landbodemsanering
- Bijkomende werkzaamheden


terug naar projectoverzicht
@projecten_item_media_video@ Sluit video