Projecten
  • Bochtafsnijding Delftse Schie
  • Bochtafsnijding Delftse Schie
  • Bochtafsnijding Delftse Schie
  • Bochtafsnijding Delftse Schie

Bochtafsnijding Delftse Schie

opdrachtgever       Provincie Zuid-Holland
locatie       Rotterdam / Schiedam
activiteit       Baggeren, Civiele betonbouw, Groot grondverzet, Havens en kades, Heiwerk, Landinrichting, Verkeerstechnieken, Waterkeringen
uitvoerperiode       augustus 2016 tot augustus 2020

In opdracht van de provincie Zuid-Holland legt Van den Biggelaar Grond- en Waterbouw een nieuwe vaargeul aan in de Delftse Schie bij Overschie.
Met deze aanpassing verdwijnen de 2 haakse bochten in de Delftse Schie. De nieuwe vaargeul loopt vanaf de Hoge Brug via de dijk langs het bedrijvenpark Rotterdam Noord-West naar de Doenbrug en biedt de scheepvaart een snellere en veiligere route door de regio.

Naast het opheffen van de onveilige nautische situatie, wordt ook de leefomgeving van de omwonenden verbeterd (afname van emissies, geluid en lichthinder).

In het ontwerp zijn ook natuurvriendelijke oevers opgenomen en dient er een nieuwe oeververbinding tussen het te creëren ‘eiland’ en Overschie gerealiseerd te worden. Voor een visualisatie van de nieuwe vaargeul ga naar: https://www.viadrupsteen.nl/bochtafsnijding/#Overzicht/Toekomst_Situatie/

In de periode maart t/m september 2017 hebben wij een oeverreconstructie uitgevoerd op drie locaties langs de Delftse Schie in Overschie. Dit is een aanvullende opdracht op de bochtafsnijding daar. De huidige constructie is over een totale lengte van 350 meter vervangen door stalen damwanden. Van den Biggelaar Grond- en waterbouw zorgde, in opdracht van provincie Zuid-Holland, voor de realisatie van veilige en onderhoudsarme oevers langs de Delftse Schie.

 

 

 

 


terug naar projectoverzicht
@projecten_item_media_video@ Sluit video