Projecten
  • Herstel oevers Mookerplas
  • Herstel oevers Mookerplas

Herstel oevers Mookerplas

opdrachtgever       Leisurelands BV
locatie       Mookerplas
activiteit       Aanbrengen steenbestorting op beschadigde oevers
uitvoerperiode       Januari 2017

In opdracht van Leisureland BV start Van den Biggelaar Grond- en waterbouw maandag 16 januari 2017 met het herstellen van de oevers aan de Mookerplas. Door de aanvaring bij het stuw- en sluizencomplex Grave (december vorig jaar) is niet alleen de waterstand in de Maas gedaald maar ook in de Mookerplas met schade aan de oevers tot gevolg.

 

Ruim drie meter is het waterpeil in de Mookerplas gedaald. Met het wegvallen van de tegendruk van het water is de taludbekleding onderuit geschoven.  De schade die hiermee is ontstaan wordt voor het stijgen van het waterpeil hersteld. Vanaf maandag 16 januari starten de werkzaamheden aan de zuidelijke oever: tussen keermiddel Cuijcksesteeg en Stichting Waterrecreatie ‘De Driesen’. Over een tracé van bijna 3 kilometer wordt de bestaande steenbestorting terug geplaatst.

 

De werkzaamheden aan de oevers zijn uitgevoerd voordat Rijkswaterstaat de waterstand in de Maas gecontroleerd laat stijgen.


terug naar projectoverzicht
@projecten_item_media_video@ Sluit video