Projecten
  • NVO Zuiderpolder en Spaarnwoude
  • NVO Zuiderpolder en Spaarnwoude
  • NVO Zuiderpolder en Spaarnwoude
  • NVO Zuiderpolder en Spaarnwoude
  • NVO Zuiderpolder en Spaarnwoude

NVO Zuiderpolder en Spaarnwoude

opdrachtgever       VolkerRail Nederland B.V.
locatie       Zuiderpolder en Spaarnwoude
activiteit       Grondverzet, Landinrichting, Waterkeringen, Vaarwegmarkering, Oeverwerken, Ecologische werkzaamheden
uitvoerperiode       November 2015 / november 2016
Ten behoeve van het project ‘Het uitvoeren van achterstallig onderhoud van de natuurvriendelijke oevers Zuiderpolder en Spaarnwoude’ hebben wij de onderstaande werkzaamheden uitgevoerd:

• Groenonderhoud
Verwijderen van boomopslag en braamstruiken inclusief snoei- en maaiwerkzaamheden op de waterkering en oeverlanden;

• Landschapsinrichting
Het aanbrengen van faunavoorzieningen zoals de oeverzwaluw- en ijsvogelwand;

• Oeverwerkzaamheden
Het verwijderen van de bestaande oeverconstructie en vervolgens het aanbrengen van een nieuwe oeverconstructie (kokosmat, rietwortelstokken en breuksteen) t.p.v. de vooroeverdammen inclusief het versmallen van twee doorstroomopeningen met stortsteen;

• Vaarwegmarkering
Het aanbrengen van diverse sperlijnen in de doorstroomopeningen;

• Survey
Het in- en uitpeilen tijdens de diverse werkzaamheden t.p.v. de vooroeverdammen


terug naar projectoverzicht
@projecten_item_media_video@ Sluit video