Projecten
  • Baggeren Gekanaliseerde Hollandse IJssel
  • Baggeren Gekanaliseerde Hollandse IJssel
  • Baggeren Gekanaliseerde Hollandse IJssel

Baggeren Gekanaliseerde Hollandse IJssel

opdrachtgever       Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
locatie       Nieuwegein tot Gouda
activiteit       Baggeren, Saneringen
uitvoerperiode       april 2017 tot december 2018

In april 2017 zijn wij gestart wij met de voorbereidingen van het project “Baggeren Gekanaliseerde Hollandse IJsel’ (GHIJ). In augustus 2017 zijn de werkzaamheden buiten gestart. Het projectgebied begint in Nieuwegein bij kanaal Doorslag en loopt via de GHIJ door tot aan de Waaiersluis in Gouda.

                       

Sinds de jaren ’70 zijn nagenoeg geen baggerwerkzaamheden meer uitgevoerd in het gebied. Baggerwerkzaamheden zijn nodig om de vaarweg voldoende breed en diep te houden. Daarnaast dient het doorstroomprofiel te worden vergroot om te voldoen aan de eisen van het KWA (Kleinschalig WaterAanvoervoorziening). Doelstelling van het KWA is de aanvoer van voldoende zoet water naar West-Nederland in extreem droge periodes.

 

Ter realisatie van de projectdoelstelling wordt over een traject van 32,5 km baggerwerk uitgevoerd. In het werkgebied zijn 34 bruggen aanwezig, waaronder tevens gebaggerd dient te worden. Tijdens het baggeren bewaken en beheersen wij de stabiliteit van de oevers die op sommige trajecten in slechte staat verkeren.

 

‘Met een brede blik zorgvuldig en beheerst werken aan een schone en verdiepte Doorslag en Gekanaliseerde Hollandse IJssel’


terug naar projectoverzicht
@projecten_item_media_video@ Sluit video