Projecten
  • Weelde in de Beuningse uiterwaarde
  • Weelde in de Beuningse uiterwaarde

Weelde in de Beuningse uiterwaarde

opdrachtgever       Provincie Gelderland
locatie       Noorderlijke uiterwaarde ter hoogte van Beuningen
activiteit       Grondverzent, Groot grondverzet, Landinrichting, Verhardingen, Waterkeringen, Oeverwerken, Ecologische werkzaamheden
uitvoerperiode       juni 2017 t/m juli 2018 (onderhoudsperiode 2 jaar)
Weelde in de Beuningse uiterwaarde is een project van Provincie Gelderland en heeft als doelstelling:
·         het natuurvriendelijker inrichten van de Beuningse uiterwaarde;
·         een betere bereikbaarheid voor recreanten;
·         het bij hoog water meer ruimte bieden aan het water uit de Waal.  

De opdracht bestaat uit 2 percelen. Perceel 1 omvat de  aanlegwerkzaamheden, zoals  grondverzet en groenvoorzieningen. Daarnaast wordt een duikerconstructie aangelegd in een klimaatbuffer (waterberging bij hoogwater).  Voor de  (grazende) dieren in het gebied  leggen we een hoogwatervluchtplaats aan.

Perceel 2 omvat onderhoudswerkzaamheden voor een periode van ruim twee jaar, waarbij  Van den Biggelaar de opdracht heeft het gebied te maaien en het herstellen van eventuele geërodeerd grondwerk. In de zomer van 2017 starten we met de buitenwerkzaamheden.
terug naar projectoverzicht
@projecten_item_media_video@ Sluit video