Projecten
  • Wachtplaatsvoorzieningen Afrikahaven
  • Wachtplaatsvoorzieningen Afrikahaven

Wachtplaatsvoorzieningen Afrikahaven

opdrachtgever       Port of Amsterdam
locatie       Groot-Amsterdam
activiteit       Civiele Betonbouw, Groot grondverzet, Havens en kades, Heiwerk, Verhardingen, Waterkeringen, Vaarwegmarkering
uitvoerperiode       oktober 2017 - oktober 2018
Havenbedrijf Amsterdam heeft als doelstelling de binnenvaart te stimuleren om zo het vrachtverkeer op de wegen in de omgeving van Amsterdam te reduceren.

In opdracht van Port of Amsterdam realiseert Van den Biggelaar in de noordwestelijke hoek van het Afrikahavengebied een insteekhaven zodat binnenvaartschepen aan afloopsteigers kunnen afmeren. Tevens wordt er een auto-afzetplaats gerealiseerd.
terug naar projectoverzicht
@projecten_item_media_video@ Sluit video