Projecten
  • KRW IJssel
  • KRW IJssel
  • KRW IJssel
  • KRW IJssel

KRW IJssel

opdrachtgever       Waterschap Vallei en Veluwe
locatie       IJssel tussen Dieren en Zwolle
activiteit       Design en construct, Grondverzet, Groot grondverzet, Heiwerk, Landinrichting, Saneringen, Verhardingen, Waterkeringen
uitvoerperiode       2015 - 2017
Het optimaliseren van de ecologische waterkwaliteit van de  Geldersche IJssel in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water. Voor de IJssel betekent dit het verbeteren van de potentiele leefgebieden voor stromingsminnende vissen en macrofauna.

Het werk wordt uitgevoerd in de combinatie Ploegam B.V. en Van den Biggelaar Grond- en waterbouw.

Concreet worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
Het uitwerken van een Definitief Ontwerp tot een Uitvoeringsontwerp
het managen en aanvragen van vergunningen
Gebiedscommunicatie
Aanleggen van ca 11 km natuurvriendelijke oevers (17 locaties)
Aanleggen van 21 km nevengeul (1 en 2-zijdig aangetakt, 8 locaties)
Aanleggen van 5 doorlaatwerken
terug naar projectoverzicht
@projecten_item_media_video@ Sluit video