Projecten
  • Vervanging kademuur en brug Museum Flehite
  • Vervanging kademuur en brug Museum Flehite
  • Vervanging kademuur en brug Museum Flehite

Vervanging kademuur en brug Museum Flehite

opdrachtgever       SRO Amersfoort BV
locatie       Amersfoort
activiteit       Baggeren, Civiele betonbouw, Grondverzet, Havens en kades, Heiwerk, Riolering, Saneringen, Verhardingen, Waterkeringen
uitvoerperiode       November 2017 - april 2018
Het kunsthistorisch museum Flehite van de stad Amersfoort toont de geschiedenis van de stad.

In opdracht van SRO Amersfoort vervangt Van den Biggelaar een deel van de kademuren en de brug gelegen aan museum Flehite.

Het project is gelegen in een prachtige omgeving in Amersfoort waarbij rekening gehouden dient te worden met krappe werkruimte en kwetsbare bebouwing.  Door onze omgevingsvriendelijke werkmethode zorgen wij ervoor dat buurt en museum minimale last van de werkzaamheden ondervinden. 

Een technisch uitdagend project wat vraagt om slimme oplossingen in een complexe omgeving.
terug naar projectoverzicht
@projecten_item_media_video@ Sluit video