Projecten
  • Aanleg Loswal Noordzeekanaal

Aanleg Loswal Noordzeekanaal

opdrachtgever       Afvalzorg Deponie
locatie       Gemeente Zaanstad
activiteit       Design en construct, Grondverzet, Groot grondverzet, Havens en kades, Heiwerk, Landinrichting, Verhardingen, Verkeerstechnieken, Waterkeringen
uitvoerperiode       mei 2017 - oktober 2028 (incl. 10 jaar onderhoud)
In opdracht van Afvalzorg Deponie werkt combinatie Mobilis – Van den Biggelaar Grond- en waterbouw aan de bouw van een nieuwe loswal gelegen langs het  Noordzeekanaal in de gemeente Zaanstad. De nieuw te bouwen loswal dient toekomstbestendig te zijn en fungeert voor Afvalzorg Deponie als tijdelijke opslag en overslag.  

Het is een uitdagend project dat vele raakvlakken kent met de omgeving zoals scheepvaart, wegverkeer, een windmolen, een primaire waterkering en de bedrijfsvoering van Afvalzorg Deponie.  

In hoofdlijnen bestaat het project uit:   
  • De aanleg van een kade met loswal met verankerde stalen damwand, 210m1; 
  • Het ontgraven van een insteekhavan van 115.000 m3; 
  • Het aanbrengen van 4.000 m2 bodembescherming; 
  • Het inrichten van het haventerrein; 
  • De bouw van een viaduct t.b.v. een conflictvrije kruising van de Nauernaseweg; 
  • Het verleggen van de waterkering langs het Noordzeekanaal;
  • Hhet verleggen van de Nauernaseweg over een lengte van 500 m1;
  • Bijkomende werkzaamheden om bovenstaande mogelijk te maken en/of af te bouwen

terug naar projectoverzicht
@projecten_item_media_video@ Sluit video