Projecten
  • Verbetering Westervoortsedijk fase 2

Verbetering Westervoortsedijk fase 2

opdrachtgever       Gemeente Arnhem
locatie       Arnhem
activiteit       Civiele betonbouw, Havens en kades, Heiwerk, Grondverzet, Riolering, Saneringen, Verharding, Waterkeringen
uitvoerperiode       sep 2007 - juli 2009
Het project Westervoortsedijk ligt in het centrum van Arnhem aan de Malburger Haven. Sinds de hoogwaterperioden in 1993 en 1995 is het programma voor de dijkversterking in een stroomversnelling gekomen. In het Deltaplan Grote Rivieren is daarbij aangegeven dat de dijken in 2000 aan de wettelijke veiligheidseisen (1/1250) jaar moeten voldoen. In dit kader moet ook de Westervoortsedijk vanaf de John Frostbrug tot de Pleijroute in Arnhem (lengte 2,5 km.) worden versterkt.

Vanaf de John Frostbrug tot de Billitonkade is de waterkering gereed (Verbetering Westervoortsedijk Fase 1, 2001). Vanaf de Billitonkade is het huidige beschermingsniveau echter nog circa een halve meter te laag. Ook voor dit gedeelte (van Billitonkade tot Pleijroute) zal daarom een waterkering aangelegd worden, Verbetering Westervoortsedijk, Fase 2 genoemd. Het dijktracé loopt vanaf de Billitonkade via de Nieuwe Havenweg, achter de laad-/loswal Koningspleij-Noord langs, tot aan de Pleijroute waarna de Pleijroute wordt gevolgd in noordwestelijke richting tot aan de Westervoortsedijk. Tevens dient er op de Bilitonkade gesaneerd te worden en wordt over de gehele kade een nieuwe riolering aangebracht en wordt vindt een herinrichting van de openbare ruimte plaats.
terug naar projectoverzicht
@projecten_item_media_video@ Sluit video