Projecten
  • Hondsbroeksche Pleij

Hondsbroeksche Pleij

opdrachtgever       Rijkswaterstaat
locatie       Westervoort
activiteit       Civiele betonbouw, Design en Construct, Groot grondverzet, Heiwerk, Landinrichting, Waterkeringen
uitvoerperiode       september 2007 tot december 2009
Het project Hondsbroeksche Pleij is het eerste project dat in het kader van (de PKB) Ruimte voor de Rivier uitgevoerd gaat worden. Dit unieke project zal een belangrijke bijdrage leveren aan de afvoerverdeling tussen Neder-Rijn en IJssel nabij het splitsingspunt bij Westervoort (IJsselkop) en de bestrijding van hoogwateroverlast. 

Het project (Design&Construct) is naast prijs, ook gegund op kwaliteit, inventiviteit en overlast. Van den Biggelaar heeft het werk in combinatie met Ingenieursbureau Royal Haskoning aangenomen.
terug naar projectoverzicht
@projecten_item_media_video@ Sluit video