Projecten
  • Dijkverzwaring Zederik en Hagestein-Everdingen
  • Dijkverzwaring Zederik en Hagestein-Everdingen
  • Dijkverzwaring Zederik en Hagestein-Everdingen
  • Dijkverzwaring Zederik en Hagestein-Everdingen

Dijkverzwaring Zederik en Hagestein-Everdingen

opdrachtgever       Waterschap Rivierenland
locatie       Lexmond-Ameide en Hagenstein-Everdingen
activiteit       Groot grondverzet, Havens en kades, Heiwerk, Saneringen
uitvoerperiode       2005 - medio 2009
In opdracht van het Waterschap Rivierenland voerden wij ter hoogte van Lexmond-Ameide en Hagestein-Everdingen een dijkverzwaring uit met een totale lengte van 18 kilometer. Het bestek was opgedeeld in 2 delen, namelijk Deel A  Zederik en Deel B Hagestein-Everdingen. Gefaseerd zijn dijktrajecten aangepakt, rekening houdend met de beperkte tijdsperiode waarin werkzaamheden aan een dijk plaats mogen vinden in verband met de veiligheid. Daarnaast heeft ook een natuurcompensatie van 125 hectare plaatsgevonden, waarbij op natuurtechnische wijze circa 1 miljoen m3 grond ontgraven is.

Het werk bestond voornamelijk uit:
  • Grondverzet, totaal circa 2,1 miljoen m3
  • Zetwerk, 23.500 m2
  • Kraagstukken, 13.500 m2
  • Overlaat/inlaatconstructies, 3 stuks
  • Aanbrengen damwand doormiddel van trillen, circa 600 m1
  • Aanbrengen damwand doormiddel van drukken, circa 200 m1

terug naar projectoverzicht
@projecten_item_media_video@ Sluit video