Projecten
  • Dijkverlegging Bataviahaven Lelystad

Dijkverlegging Bataviahaven Lelystad

opdrachtgever       Gemeente Lelystad
locatie       Lelystad
activiteit       Baggeren, Grondverzet, Groot Grondverzet, Havens en kades, Heiwerk, Landinrichting, Riolering, Verharding, Waterkeringen
uitvoerperiode       mei 2006 – september 2008
Aanleg nieuwe dijk, bouwen van een nieuwe kade met bij behorende Inrichtingswerkzaamheden, baggeren vaarweg passantenhaven.

De werkzaamheden bestaan uit:
  • Grondverzet nat, grondverzet droog en dijkaanleg
  • Oever en kadeconstructie; het aanbrengen van stalen damwand, betonnen deksloof en verankering schroefinjectie.
  • Bodem en oeververdediging; stortsteen glooiing, vooroever bestorting en zinkstukken
  • Aanleg wegen
  • Vaarwegvoorziening; houten palen

terug naar projectoverzicht
@projecten_item_media_video@ Sluit video