Projecten
  • Versterking Zwakke Schakel
  • Versterking Zwakke Schakel
  • Versterking Zwakke Schakel

Versterking Zwakke Schakel

opdrachtgever       Hoogheemraadschap van Rijnland
locatie       Noordwijk
activiteit       Civiele Betonbouw, Grondverzet, Groot grondverzet, Havens en kades, Heiwerk, Landinrichting, Riolering, Verharding, Verkeerstechnieken, Waterkeringen
uitvoerperiode       juni 2007 – oktober 2008
Het verzwaren en versterken van de primaire waterkering. Het bouwen van een dijklichaam welke is bekleed met betonblokken geprojecteerd in de voorste duinenrij.

  • Grondverzet; Ontgraven, vervoeren en verwerken
  • Aanbrengen damwandconstructie
  • Aanbrengen betonblok glooiing
  • Bouw van remmingwerkconstructie
  • Natuur- en landschap inrichtingAanleg wegen

terug naar projectoverzicht
@projecten_item_media_video@ Sluit video