Visie en missie

Visie en missie

Bij alles wat we doen, geloven we dat het bedenken van de slimste oplossing, leidt tot tevredenheid van al onze stakeholders en continuïteit binnen onze onderneming. We onderscheiden ons door producten en diensten te leveren die naadloos aansluiten op de huidige en toekomstige wensen van onze opdrachtgevers. We doen dit door duurzaam en oplossingsgericht te werken, maatschappelijke betrokkenheid en integriteit met het uiteindelijke gebruiksdoel als vertrekpunt. Daarnaast realiseren we geweldige infrastructurele projecten met een focus op watermanagement en waterveiligheid.

Visie

Klimatologische veranderingen dwingen ons om te blijven investeren in het verbeteren van waterveiligheid. Daarnaast stelt de maatschappij steeds hogere eisen aan de leef- werk- en recreatieve omgeving waaronder de infrastructuur en vraagt om competitieve aanbieders van geïntegreerde, hoogwaardige en duurzame oplossingen.

Van den Biggelaar Grond- en waterbouw zet zich in voor het realiseren van slimme infrastructurele oplossingen die voldoen aan de huidige en toekomstige wensen van haar publieke en private opdrachtgevers. 

Missie

Van den Biggelaar Grond- en waterbouw wil een landelijke speler zijn binnen de GWW sector met een focus op waterveiligheid en watermanagement.  Zij is in staat om grootschalige projecten te realiseren binnen haar eigen vakdisciplines, maar tevens door het bundelen van krachten, grootschalige multidisciplinaire projecten uit te voeren samen met complementaire partners. Met de sectorale markt als basis vertrekpunt fungeert  Van den Biggelaar Grond- en waterbouw als de beste in die markt, als hoofdaannemer of als partner in strategische allianties.

Van den Biggelaar Grond en waterbouw, onderscheidt zich van haar concurrenten door slimheid, dynamiek, betrouwbaarheid en haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het realiseren van continuïteit binnen de onderneming is hierin een speerpunt. We doen dit door volledige beheersing van het integrale bouwproces en risicogestuurd te werken. Systeemgerichte contractbeheersing en systems engineering moeten naast lean werken tot onze kernkwaliteiten gaan behoren.