Duurzaam

Duurzaamheid en Van den Biggelaar Grond- en waterbouw


Met onze activiteiten realiseren wij projecten op het snijvlak van land en water. Onze oplossingen dragen bij aan de wens van onze opdrachtgevers om de waterveiligheid van een gebied te verhogen en tegelijkertijd de veiligheid van Nederland als geheel te vergroten. Daar wij ons bewust zijn van onze verantwoordelijkheden hanteren wij een toekomstgericht beleid met respect voor mens en milieu. Aandacht voor het milieu en de omgeving waarbinnen wij werkzaam zijn is aldus een must.

 

Wij realiseren onszelf dan ook dat bij het presenteren van oplossingen aan onze opdrachtgevers dat deze een duurzaam karakter moeten hebben, met oog voor duurzame inzetbaarheid van mensen en het creëren van een veilig werkklimaat, zowel voor onze omgeving als voor medewerkers. Dergelijke oplossingen worden veelal gerealiseerd op basis van co-creatie.

 

Door het integreren van deze principes binnen onze bedrijfsvoering maken wij onze duurzame ambities waar en helpen wij onze opdrachtgevers en de omgeving waarbinnen wij werkzaam zijn met de realisatie van een duurzaam heden en een duurzame toekomst.

 

CO2-Bewust certificaatSinds november 2017 is Van den Biggelaar Grond- en waterbouw gecertificeerd op niveau 5 van de CO2-prestatieladder.

Voor meer informatie voer de CO2 prestatieladder en Van den Biggelaar zie hier