Tijdsplanning 12-07-2017 t/m 24-10-2018
Opdrachtgever Gemeente Den Haag
Locatie Toussaintkade, Den Haag


Het project

De historische binnenstad van Den Haag is niet bepaald gebouwd met dienstverlenende bedrijven, 21e eeuwse gezinnen, bestelbusjes en rondvaartboten in gedachten. Als Van den Biggelaar de volledige Toussaintkade herstelt, staan die belanghebbenden wel centraal in de aanpak. Mensen en bedrijfsactiviteiten in de omgeving moeten zo weinig mogelijk hinder ondervinden.

De chique Toussaintkade ligt aan de West Singelsgracht, in hartje ‘s-Gravenhage. Alleen de drukke Prinsessewal scheidt het gebied van de koninklijke Paleistuin. Het is een omgeving waar veel moet worden hersteld of aangepast aan de behoeften van nu. De kademuur dateert uit 1900 en is er slecht aan toe. Een poging van de gemeente in 2012 om de muur te versterken, heeft niet het beoogde effect. De kade staat inmiddels op omvallen en moet rigoureus worden aangepakt.

Pijn

Er zijn een paar stevige pijnpunten. Ten eerste zijn de statige panden gevoelig voor de trillingen van de machines waarmee GWW-bedrijven doorgaans werken. Woningen en bedrijfspanden in de straten in de buurt hebben door activiteiten in het verleden flinke schade opgelopen.
Een ander punt is de beperkte ruimte. De afstand van voordeur tot kademuur is maar negen meter. Dat maakt het knap lastig om te werken met rijdend materieel zonder het verkeer stil te leggen. En ook de vijftien meter brede gracht moet bevaarbaar blijven.

Fluisterstil

Voor een grondige reconstructie van de kade is een droge werkomgeving een vereiste. Daartoe brengen we damwanden aan. Niet met het gebruikelijke getril, maar met behulp van een zogeheten Silent Piler. Deze machine drukt de stalen damwanden in de grachtbodem, vrijwel zonder trilling. De hydrauliek van het 12 ton metende apparaat komt van een generator in een fluisterstille behuizing.

Platform

De beperkte belastbaarheid van het wegdek laat het niet toe dat zwaarbeladen vrachtwagens de eenrichtingsweg vanaf ‘de goede kant’ inrijden. Achteruit rijden vanaf de andere zijde blijkt ook niet haalbaar. De oplossing was snel gevonden. Draglineschotten op de twee parallel geplaatste damwanden vormen een veilig platform voor de knijperauto’s en mobiele graafmachine. Sinds deze fase van het project is de verkeershinder aanmerkelijk minder. Vanuit de nieuwe positie is afgraven van de verrotte kademuur, houten funderingspalen en de vervuilde grond nog efficiënter dan voorzien.

Tom Bastiaansen

Omgevingsmanager

Mail ons

Project in beeld

KOM IN CONTACT

Heb je vragen? Specifieke wensen? Of gewoon interesse in meer info? Wij helpen graag! Oók online. Contact opnemen kan dus altijd. Mail of bel ons, of maak gebruik van het formulier hiernaast.

E-mail: info@vandenbiggelaar.nl

Telefoon: 0418 - 636000