Tijdsplanning 01-01-2015 t/m 01-01-2017
Opdrachtgever Waterschap Vallei en Veluwe
Locatie Gelderse IJssel tussen Dieren en Zwolle , Overijssel


Het project

Een mooi natuurvriendelijk project met een ietwat eigenzinnige natuur. Zo kunnen we het project KRW-IJssel wel omschrijven. Het doel: de ecologische waterkwaliteit van de Gelderse IJssel vergroten door de aanleg van onder meer natuurvriendelijke oevers en nevengeulen. Een mooie uitdaging, met de grillige waterstanden van de afgelopen tijd.

 

Afhankelijk van de natuur

Als aannemer in een natuurbouwproject kun je alles nóg zo goed plannen, je bent toch echt afhankelijk van de natuur – en haar grillen. Om de waterkwaliteit van de IJssel – en daarmee ook de leefomgeving van de flora en fauna in dat gebied – te vergroten, realiseert Van den Biggelaar, in combinatie met Ploegam, onder meer 11 kilometer natuurvriendelijke oevers en acht nevengeulen in de uiterwaarden met een totale lengte van ruim 10 kilometer. Een uitdagend project. Enerzijds omdat het in 25 relatief kleine deel-projecten is verdeeld die grotendeels parallel aan elkaar werden uitgevoerd. Anderzijds omdat we te maken kregen met ongebruikelijke waterstanden van de rivier gedurende het jaar 2016.

Tijdsdruk

En dat weer bleek ons niet gunstig gestemd. Door de grillige (hoog)waterstanden, in combinatie met een vertraging bij verschillende bodemonderzoeken, lagen werkzaamheden lange tijd stil. ‘En dan voel je natuurlijk wel een enorme tijdsdruk om de doelstellingen te halen’, vertelt projectleider Wicher van Beek. ‘Daar komt bij dat al die deelprojecten als één geheel moeten worden gezien, om het efficiënt uit te voeren. Denk daarbij aan het transport van materieel. Ik ben daarom extra trots op het team dat we de werkzaamheden toch grotendeels binnen de gestelde deadline hebben gehaald.’ Door een flexibele instelling van zowel Van den Biggelaar-Ploegam, als de opdrachtgever, zitten we momenteel in de laatste fase van de werkzaamheden. Op naar een betere ecologische waterkwaliteit.

Project in beeld

17308937_1257378047714910_6695916473612880352_n.jpg
DJI_0056.jpg
14355646_652003064959401_7274295817288568093_n.jpg
17361754_1257378034381578_4340262071857458404_n.jpg

video

KOM IN CONTACT

Heb je vragen? Specifieke wensen? Of gewoon interesse in meer info? Wij helpen graag! Oók online. Contact opnemen kan dus altijd. Mail of bel ons, of maak gebruik van het formulier hiernaast.

E-mail: info@vandenbiggelaar.nl

Telefoon: 0418 - 636000