Constructieve waterbouw

Een groot deel van ons werk vindt plaats binnen de natte infrastructuur. Onze werkzaamheden beslaan het volledige spectrum van de constructieve waterbouw. Kadebouw, oeverwerkzaamheden en havenreconstructies. Maar ook de aanleg van aanmeerfuiken, regelwerken en afmeervoorzieningen. Constructieve waterbouw in de ruimste zin van het woord.

Multidisciplinair werk

Multidisciplinair werken staat centraal binnen onze activiteiten in de constructieve waterbouw. Of het nu gaat om de aanleg van een nieuwe haven of de bouw van een complexe aanvaarconstructie: we pakken het geïntegreerd aan. Hierbij dragen we zorg voor het hele proces (van ontwerp tot realisatie). Dat kan alleen als je de verschillende disciplines die bij onze projecten komen kijken, in huis hebt. Dat hebben we bij Van den Biggelaar Grond- en waterbouw. Damwandconstructies (staal, hout én kunststof), heiwerk, kadeonderhoud, sloopwerk, betonconstructies. We zorgen in ons werk voor het totaalpakket.

Gerelateerde projecten

Bochtafsnijding in Overschie

Een creatieve aanpak in een uitdagend project!
Meer weten?

Kadeconstructies en meer in Limburg

Mooi waterwerk in verschillende opzichten.
Meer weten?

Herstelwerk in Maasbracht

Een waterbouwproject in de puurste vorm.
Meer weten?

Kadeherstel in Hellevoetsluis

Spannend project in Zuid-Holland
Meer weten?

Verruiming van de rivier Hondsbroekse Pleij

Grondverzet, dijkverlegging, herinrichting. Een project met veel gezichten.
Meer weten?

(Hoog)waterkwaliteit

Een natuurvriendelijk project met een eigenzinnige natuur.
Meer weten?

Uniek maatwerk

Een bijzonder project in een bijzondere omgeving.
Meer weten?

Meer ruimte in minder tijd

Omvangrijk project met als codewoord: samenwerking.
Meer weten?

Grindwinning Grensmaas

Unieke samenwerking tussen Van den Biggelaar Grond- en waterbouw, andere aannemers, grindproducenten en Natuurmonumenten.
Meer weten?

Versterking van de Afsluitdijk

Ontwerp en realisatie een verankerde kadeconstructie.
Meer weten?

Herstellen en vervangen van kades

Met ons werkschip worden stalen damwanden gezet in Vlissingen
Meer weten?

Voor mens en natuur

Meer ruimte voor de Maas
Meer weten?

Herinrichting Waalkade Tiel

De kade, weer 100 jaar veilig
Meer weten?

Renovatie kademuren

Bij veel kademuren in Den Haag is de houten fundering aangetast en daarom is zo’n 24 km kademuur in de binnenstad toe aan vervanging. Van den Biggelaar Grond- en Waterbouw heeft naast de Toussaintkade nu ook de kademuur bij de Kleine Veenkade gerenoveerd.
Meer weten?

Bouwen aan cultuur en natuur

De oude kronkelige rivier de Aa staat onder druk door dalende grondwaterstanden.
Meer weten?

Efficiënte grondwerkzaamheden

Van den Biggelaar zorgt ervoor dat het winnen zand en grind door kan gaan.
Meer weten?

Ontwikkelingen in de haven van Scheveningen

Vervangen van de kademuur en het winnen van nieuw land.
Meer weten?

Brug voor eiland in de Maas

In het rustieke Maasband (gemeente Stein) wordt door het Consortium Grensmaas een hoogwaterbrug gerealiseerd.
Meer weten?

Zand- en grindwinning in Reuver

Elektrische zandzuiger in BillyBird Park Hemelrijk
Meer weten?

Toekomstbestendige visserijsteiger

Betonnen steigers in ambitieus Harlingen
Meer weten?

Realisatie overslagkade VBI Oss

Flexibel in de uitvoering. Hierdoor kon de productie van VBI ongehinderd doorgaan
Meer weten?

Veerpont aangepast voor fietsers en wandelaars

Verlaging van de veerstoep zodat alles weer netjes aansluit.
Meer weten?

Nieuwe bestemming Australiëhaven

Een nieuwe kade voor het afmeren van zeeschepen en binnenvaartschepen.
Meer weten?

Herinrichting Beekerloop

Om wateroverlast in de nabijgelegen woonwijk bij piekbuien te verminderen, verbreden we de Beekerloop, vergroten we de duikers en vervangen en automatiseren we de stuwen.
Meer weten?

Beekdalontwikkeling Aa-dal zuid

Wij laten de beek meanderen (kronkelen), passen het beekprofiel aan en realiseren overstromingsgebieden langs de nieuw te graven Aa en kleine Aa.
Meer weten?

Natte afruim Gerelingsplas

In opdracht van Bichterweerd Bouwstoffen hebben we voor grind- en zandwinning natte afruim- werkzaamheden uitgevoerd in de Gerelingsplas.
Meer weten?

Herstellen damwanden Crèvecoeur

Door het kolkende water is de kwaliteit van de damwanden aan de uitstroomopening van de Sluis vermindert. Levensduur verlengende werkzaamheden zijn daardoor noodzakelijk.
Meer weten?

KOM IN CONTACT

Heb je vragen? Specifieke wensen? Of gewoon interesse in meer info? Wij helpen graag! Oók online. Contact opnemen kan dus altijd. Mail of bel ons, of maak gebruik van het formulier hiernaast.

E-mail: info@vandenbiggelaar.nl

Telefoon: 0418 - 636000