Tijdsplanning 13-09-2021 t/m 21-12-2022
Opdrachtgever Port of Amsterdam
Locatie Australiëhaven, Amsterdam


Het project

In het havengebied van Amsterdam hebben wij, in opdracht van Port of Amsterdam, een kade aan de Noordoever gerealiseerd voor het afmeren van zeeschepen en binnenvaartschepen. Voorheen was de noordkant van de Australiëhaven een braakliggend terrein met glooiende oevers. Met de nieuwe kade wil het Havenbedrijf het gebied aantrekkelijker maken voor watergebonden bedrijven.

De nieuwe kade heeft een lengte van ruim 400 meter en een kerende hoogte van meer dan 15 meter. Het bestaat uit een verankerde combiwand met buispalen van bijna 30 meter en triple damwandplanken van 20 meter. De vleugelwanden zijn opgebouwd uit damwandplanken van 27 en 28 meter. In de buispalen zijn betonproppen en trompetten geplaatst waaraan de combiwand is bevestigd. Deze combiwand is verankerd met zware SI-ankers die vanaf het water zijn aangebracht. Op de combiwand is een betonnen deksloof gestort waarvan het onderste deel zo'n 40 cm onder het waterpeil ligt. Hierop zijn kunststof wrijfschorten, drenkelingentrappen en bolders bevestigd. De kadebelasting bedraagt 40 kN/m2 en de bolderbelasting is 1.000 kN.

Voor de kade is de haven tot een diepte van bijna 15 meter gebaggerd. In totaal is ongeveer 140.000 m3 baggerspecie ontgraven en naar een andere locatie vervoerd. Daarnaast is circa 1.000 m3 waterbodem gesaneerd volgens het BRL SIKB 7000 – protocol 7003. Over een oppervlakte van circa 7.700 m2 zijn zink- en kraagstukken aangebracht tot een aanlegdiepte van -14,90 m NAP, afgestort met 8.000 ton breuksteen en afgewerkt met colloïdaal beton.

Het projectgebied bevond zich deels in en nabij een oliehavengebied waar het oliehavenregime van toepassing was. Op de projectlocatie bevond zich ook de steiger van het Waterafvalzuiveringsbedrijf (WAV). Om een veilige toegang tot deze steiger te waarborgen, hebben we buiten het projectgebied een parkeerplaats en looppad gerealiseerd. We hebben ook ervoor gezorgd dat de WAV altijd bereikbaar en operationeel is gebleven.

Duurzaamheid speelde een belangrijke rol in het project. Vanaf de tender-, ontwerp- en realisatiefase zijn diverse duurzaamheidsmaatregelen doorgevoerd, wat heeft geleid tot materiaalbesparing en beperking van transportbewegingen. De transportafstand voor baggerspecie is bijvoorbeeld aanzienlijk verkleind (besparing van 89% CO2), en de buispalen zijn per schip in plaats van per vrachtwagen vervoerd (besparing van 51% CO2). Ook het hergebruik van stortsteen voor het afzinken van zinkstukken en het hergebruik van bestaand zand voor het aanvullen van de heisleuf hebben bijgedragen aan aanzienlijke CO2-besparingen.

Het project is op 21 december 2022 naar tevredenheid van Havenbedrijf Amsterdam opgeleverd.

Project in beeld

  • Vdbiggelaar Amerikahaven Amsterdam 12
  • Vdbiggelaar Amerikahaven Amsterdam 18
  • Vdbiggelaar Amerikahaven Amsterdam 31 Edit
  • Vdbiggelaar Amerikahaven Amsterdam 46
  • Vdbiggelaar Amerikahaven Amsterdam 82
  • 20220929 Topview 3F4A4168
  • 20220929 Topview 3F4A4141

KOM IN CONTACT

Heb je vragen? Specifieke wensen? Of gewoon interesse in meer info? Wij helpen graag! Oók online. Contact opnemen kan dus altijd. Mail of bel ons, of maak gebruik van het formulier hiernaast.

E-mail: info@vandenbiggelaar.nl

Telefoon: 0418 - 636000