Tijdsplanning 04-11-2021
Opdrachtgever Bichterweerd Bouwstoffen
Locatie Gerelingsplas


Ten behoeve van zand- en grindwinning heeft Van den Biggelaar Grond- en waterbouw, in opdracht van Bichterweerd Bouwstoffen, naar volle tevredenheid natte afruimwerkzaamheden uitgevoerd in de Gerelingsplas gelegen bij de Lus van Linne

De werkzaamheden bestonden uit het ontgraven van ruim 300.000 m3 van de bovenste laag van de waterbodem in de Gerelingsplas tot op het gewenste grindpakket. De vrijkomende waterbodem is vervolgens gebruikt voor de herinrichting van de nabijgelegen Spoorplas waarbij het overgrote deel van de aanvulling onder het waterniveau is uitgevoerd. De Spoorplas is heringericht tot een plas/dras zone en een watergang waar nieuwe natuur kan ontstaan.

Van het transport van grond van de Gerelingsplas naar de Spoorplas over water hebben de in het gebied aanwezige winningswerktuigen en klantschepen geen hinder ondervonden,

Bij het ontgraven van grond uit de Gerelingsplas verdween ook een landtong waaraan een kadeconstructie was gelegen. Deze kadeconstructie is naar een andere locatie in de Gerlingsplas verplaatst, nabij sluis Linne, en dient voor het aan- en afmeren van werkschepen en beunbakken. De nieuwe kade is volledig circulair gebouwd. Alle materialen van de oude kadeconstructie zijn hergebruikt: betonnen rijplaten, zand, damwandplanken en gordingen.

De uitvoering van werkzaamheden vonden plaats binnen het hoogwaterrisicogebied van de Maas. Daarnaast heeft Van den Biggelaar rekening gehouden met een bever burcht en een broedplaats voor vogels.

  • IMG 20211206 WA0003
  • IMG 20221011 WA0017
  • IMG 20221012 WA0000
  • 20221019 165936

KOM IN CONTACT

Heb je vragen? Specifieke wensen? Of gewoon interesse in meer info? Wij helpen graag! Oók online. Contact opnemen kan dus altijd. Mail of bel ons, of maak gebruik van het formulier hiernaast.

E-mail: info@vandenbiggelaar.nl

Telefoon: 0418 - 636000