Tijdsplanning 06-01-2020 t/m 28-02-2021
Opdrachtgever Bichterweerd bouwgrondstoffen
Locatie Linne


Het project

Linne is een kerkdorpje in de gemeente Maasgouw en ligt ten zuiden van de kronkelende rivier de Maas. Hier wordt door Lus van Linne Exploitatiemaatschappij zand en grind gewonnen waardoor het gebied een geheel nieuw karakter krijgt; van agrarische grond tot een aantrekkelijk en toegankelijk natuurgebied.

Onder- en bovengrondse grondwerkzaamheden

Om zand- en grind te blijven winnen, worden er in 2020 in opdracht van Bichterweerd bouwgrondstoffen de nodige grondwerkzaamheden uitgevoerd. Van den Biggelaar Grond- en waterbouw verzorgt sinds januari 2020 de grondwerkzaamheden voor dit project. We ontgraven de bovengrond en tegelijkertijd richten wij het gebied opnieuw in. In totaal ontgraven wij ruim 500.000 m3 grond wat in het gebied wordt hergebruikt, zoals het aanvullen van een hoogwatervluchtplaats en het herinrichten van de Spoorplas. De grondwerkzaamheden worden uitgevoerd zowel onder als boven het waterniveau. Dit komt doordat de werkzaamheden plaatsvinden in het hoogwaterrisicogebied van de Maas.

Koplossers

Op het water gebruiken we onder andere onze unieke koplossers. Dit zijn schepen die hun lading over de kop zelfstandig kunnen lossen. Dat scheelt een extra handeling: het lossen met een kraan. De koplossers zetten we in om grond te transporteren over het water in plaats van over het land. "Door het inzetten van onze unieke koplossers, transporteren we de afgegraven grond over het water in plaats van het land, waardoor we het werk duurzaam en efficiënt kunnen uitvoeren”, geeft Joris Verijdt aan, Projectleider bij Van den Biggelaar Grond- en waterbouw. Met deze werkzaamheden dragen we bij aan de ontwikkeling van een robuust natuurkerngebied en tegelijkertijd wordt er ook een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de hoogwaterbescherming langs de Maas. 

KOM IN CONTACT

Heb je vragen? Specifieke wensen? Of gewoon interesse in meer info? Wij helpen graag! Oók online. Contact opnemen kan dus altijd. Mail of bel ons, of maak gebruik van het formulier hiernaast.

E-mail: info@vandenbiggelaar.nl

Telefoon: 0418 - 636000