Tijdsplanning 01-04-2022 t/m 31-10-2022
Opdrachtgever Waterschap Aa en Maas
Locatie Asten


Het project

De Beekerloop voert water af richting de Aa en heeft een ecologische functie. Op de loop is een rioolwateroverstort aangesloten. Valt er in een korte periode veel regen, dan stroomt het riool vol en opent de noodklep. Om wateroverlast in de nabijgelegen woonwijk bij piekbuien te verminderen, verbreden we de Beekerloop, vergroten we de duikers en vervangen en automatiseren we de stuwen. Tegelijkertijd versterken we de ecologie door aanleg van natuurvriendelijke oevers en brengen we vistrappen en vispassages aan voor het verbeteren van de vispasseerbaarheid in de Beekerloop.

Efficiënt en effectief werken

Onze projecten Herrinrichting Beekerloop en Beekdalontwikkeling Aa-dal Zuid liggen vlak bij elkaar. Omdat de projecten in locatie, planning en uitvoering elkaar overlappen, zijn de projectteams in elkaar verweven en sturen we beide werken aan vanuit één kantoorlocatie in Someren. Dat is efficiënt en effectief. Voor het project Beekerloop hebben we de samenwerking weer opgezocht met BLM Wegenbouw. Gezamenlijk realiseren wij het project waarbij we optimaal gebruik maken van elkaars specialiteiten. De werkzaamheden van beide projecten zijn te volgen via de BouwApp.

Technische details:

 • Het uitvoeren van (natuurtechnisch) grondwerk
  • Ontgraven watergangen en maaiveldverlagingen ca. 12.750 m3
  • Vervoeren intern en dempen ca. 2.250 m3
  • Afvoeren ca. 10.500 m3
 • Het opbreken, tijdelijk herstraten en asfalteren van ca. 600 m2 verharding
 • Het verwijderen en vervangen van ca. 370 m1 duikers
 • Het aanbrengen van 6 grote duikers met geautomatiseerde stuwen
 • Het aanbrengen van 5 vispassages en 1 vistrap nabij de stuwen

Beekerloop

 • Onthulling Werkbord 2
 • Beekerloop 3
 • Beekerloop 4

KOM IN CONTACT

Heb je vragen? Specifieke wensen? Of gewoon interesse in meer info? Wij helpen graag! Oók online. Contact opnemen kan dus altijd. Mail of bel ons, of maak gebruik van het formulier hiernaast.

E-mail: info@vandenbiggelaar.nl

Telefoon: 0418 - 636000