Tijdsplanning 02-05-2022 t/m 27-10-2023
Opdrachtgever Waterschap Aa en Maas
Locatie Crèvecoeur Den Bosch


Spuisluis Crèvecoeur dateert van 1861 en werd gebouwd om het water van de Dieze op peil te houden. Het waterpeil werd toen geregeld door middel van schotbalken. In 1987 is de oude sluis gesloopt en vervangen door een nieuwe sluis met brugdek. De huidige spuisluis verzorgt met vier grote stuwen het waterpeil in de Dieze en de afvoer naar de Maas. Zo houdt men in ’s-Hertogenbosch droge voeten.

Inspectie in 2017 en 2020 hebben aangetoond dat de middelste damwanden van de uitstroomzijde van spuisluis Crèvecoeur in slechte staat verkeren. Door het kolkende water is de kwaliteit van de damwanden aan de uitstroomopening van de Sluis verminderd. Levensduur verlengende werkzaamheden zijn daardoor noodzakelijk.

Begin 2022 heeft Waterschap Aa en Maas de opdracht project “Bouwteam herstel damwanden Crèvecoeur” in de markt uitgezet. Na aanbesteding is de opdracht voor de bouwteamfase aan Van den Biggelaar Grond- en waterbouw BV gegund omdat wij de hoogste score hadden behaald op de EMVI-criteria: Aanpak bouwteam, Samenwerking en Prijstransparantie.

Na het succesvol doorlopen van de bouwteamfase hebben we eind juni 2023 de realisatieovereenkomst getekend. Voor de bouwvak hebben we reeds enkele voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd bij de spuisluis Crèvecoeur om vervolgens na de bouwvak te kunnen starten met de levensduur verlengende werkzaamheden aan de damwanden. Na afronding van de herstelwerkzaamheden is de spuisluis weer in perfecte staat om het water te geleiden en te dienen als waterkering én het dragen van een brugdek waarmee de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van het gebied wordt gewaarborgd.

 

 

Creveceour2
Crevecoer1

KOM IN CONTACT

Heb je vragen? Specifieke wensen? Of gewoon interesse in meer info? Wij helpen graag! Oók online. Contact opnemen kan dus altijd. Mail of bel ons, of maak gebruik van het formulier hiernaast.

E-mail: info@vandenbiggelaar.nl

Telefoon: 0418 - 636000