Tijdsplanning 24-11-2020 t/m 02-06-2021
Opdrachtgever Waterschap Aa en Maas
Locatie Heeswijk Dinther


Het project


In 2021 werken we voor Waterschap Aa en Maas aan het watersysteem bij Landgoed Heeswijk. Landgoed Heeswijk ligt tussen Middelrode en Heeswijk. Het bestaat uit een kasteel met kasteeltuinen, wat rond het jaar 1080 begon als motte-burcht en in de afgelopen duizend jaar is uitgebouwd tot het huidige Rijksmonument en een van de vier topmonumenten van Brabant. Het kasteel en de omliggende landgoederen zijn een cultuurhistorisch landschap met kenmerkende historische laanstructuren, loofbossen, graslanden en watergangen.

Door het landgoed stroomt de oude kronkelige rivier de Aa. Deze heeft door het kanaliseren van de Aa haar functie verloren en wordt nu als natuurwater beheerd. De provincie Noord-Brabant heeft het natuurgebied van het landgoed aangewezen als ‘natte natuurparel’. Deze bijzondere natuur is afhankelijk van natte omstandigheden, maar staat onder druk door dalende grondwaterstanden. Wij zullen in dit project de grondwaterstand optimaliseren en zo verdroging van het gebied tegengaan. Dit doen we doen we door o.a. nieuwe in- en uitlaten te bouwen, de beek te baggeren en drempels in de beek aan te leggen. Daarnaast worden er stuwen aangebracht om het water langer in het natuurgebied vast te houden.

Binnen het project worden hydraulische, ecologische en cultuurhistorische doelstellingen gecombineerd. Aandachtspunten tijden de uitvoering zijn gericht op het tegengaan van verdroging tijdens de uitvoering en correcte omgang met ecologie, waaronder de omgang met broedvogels, vissen, bevers en dassen. In de uitvoering houden we rekening met deze dieren werken in een geschikt seizoen aan de hand van een ecologisch werkprotocol.

Dit project werken we nauw samen met het Waterschap Aa en Maas, Brabants Landschap en de kasteelbeheerder. Een mooi project in een fantastische omgeving waar wij als Van den Biggelaar graag onze expertise voor inzetten.

Project in beeld

  • 20201112 132206
  • 20210323 Heeswijk 210323 (1001) Inlaat
  • Dynamisch Beekdal Aa Bij Kasteel Heeswijk
  • 20210323 Heeswijk 210323 (1029) Uitlaat

KOM IN CONTACT

Heb je vragen? Specifieke wensen? Of gewoon interesse in meer info? Wij helpen graag! Oók online. Contact opnemen kan dus altijd. Mail of bel ons, of maak gebruik van het formulier hiernaast.

E-mail: info@vandenbiggelaar.nl

Telefoon: 0418 - 636000