Tijdsplanning Gerealiseerd
Opdrachtgever Afvalzorg
Locatie Assendelft


Het project

Aan de rand van het Noordzeekanaal bij Nauerna zijn verschillende werkmaatschappijen van Biggelaar Groep betrokken. In een uniek samenwerkingsverband met Mobilis bouwen de bedrijven aan een nieuwe loswal. Een nieuwe laad- en losplaats voor schepen met afval voor de naastgelegen stortplaats van Afvalzorg. Eén woord? Communicatie.

Op de grens van land en water zijn luisteren en praten onmisbare talenten. Aan tafel met Rijkswaterstaat, met het hoogheemraadschap, gemeente, beheerders van nutsvoorzieningen. En natuurlijk met opdrachtgever Afvalzorg. In die situatie is afstemming van alle activiteiten het noodzakelijke smeermiddel.

De oude loswal ligt voor de ingang van een jachthaven, aan een zijtak van het Noordzeekanaal. Op de plaats van de nieuwe loopt de Nauernaseweg dicht langs het water. Om ruimte te maken voor de insteekhaven legt Van den Biggelaar eerst een nieuw weggedeelte aan. In samenhang daarmee moet ook de regionale waterkering worden verlegd. Tegelijk bouwt Mobilis een slank viaduct over de weg heen, van de haven naar de stortplaats. Pas nadat de nieuwe weg voor verkeer toegankelijk is, kan Van den Biggelaar beginnen met ontgraven van de inkassing in de nieuwe haven. Bunnik is betrokken om onder meer de houten damwanden langs de kanaaloevers aan te leggen.

Flexibiliteit

Een respectabele 125.000 m3 kanaalslib krijgt aan de andere kant van het hagelnieuwe viaduct een nieuwe bestemming als versteviging van de stortplaats. Bouwen aan die kant van het viaduct vergt een bijzondere aanpak. “Je weet niet of er ver onder het wegdek een oude koelkast of een stel Pampers liggen. Daar moet je in de constructie terdege rekening houden”, licht Van den Biggelaar-projectbegeleider Daniël Tak toe. Een vijzelconstructie zorgt letterlijk voor de nodige flexibiliteit als het afval nog enigszins inklinkt. Maandelijks uit te voeren metingen voorkomen verrassingen in de toekomst.

Ondoordringbaar

Een ondoordringbare laag Trisoplast met afschot richting damwanden van de kademuur zorgt ervoor dat het vuil niet wegsijpelt. De kade zelf bestaat uit zwaar belastbare H-klinkers en beton. En de ruimte eronder is een goed georganiseerd circuit van leidingen voor een 100 kV trafokast, drains en pompen.

Coördinatie

Het grote aantal benodigde specialismen en belanghebbenden en beperkt beschikbare tijd, zetten flinke druk op afstemming van het proces. Kort na de start van het project is voor die coördinatietaken de capaciteit verdubbeld.

Daniël Tak

Werkvoorbereider

"We hebben met alle betrokken partijen een mooie loswal gerealiseerd."

Mail ons

Project in beeld

KOM IN CONTACT

Heb je vragen? Specifieke wensen? Of gewoon interesse in meer info? Wij helpen graag! Oók online. Contact opnemen kan dus altijd. Mail of bel ons, of maak gebruik van het formulier hiernaast.

E-mail: info@vandenbiggelaar.nl

Telefoon: 0418 - 636000