Tijdsplanning 29-06-2019 t/m 15-11-2020
Opdrachtgever Steengoed Projecten CVBA
Locatie Dilsen-Stokkem


Het project vloeit voort uit een gezamenlijk project tussen Vlaanderen en Nederland om meer ruimte voor de gemeenschappelijke Maas te creëren. Hierdoor kan de Maas grotere hoeveelheden water verwerken en opvangen. De Maas is niet gebonden aan landsgrenzen. Daarom werken we ook met project Elerweerd samen met onze zuiderburen. Om overstromingen zoals in 1993 en 1995 te voorkomen en de riviernatuur te verbeteren.

Terug aan de natuur

Het gebied, wat nu vooral een landbouwbestemming heeft, verlagen we. Het krijgt nieuwe ondiepe geulen, lange zachte hellingen en hoge ruggen. Dat zorgt voor een gepaste en veilige stroming van de Maas bij hoogwaterstanden. De eerdere landbouwvelden geven we na de werkzaamheden terug aan de natuur. Hierdoor kan de natuur weer zijn gang gaan en biedt het een thuis voor veel dier- en plantsoorten.

Compliment

Projectleider Joris Verijdt geeft uitleg: “In juni 2019 zijn we gestart met het aanleggen van een werkweg van ongeveer een kilometer vanuit het projectgebied naar de centrale. Ook maakten we een instortbunker waar we de toutvenant, het opgebaggerde zand en grind, stortten dat we via transportbanden richting de centrale vervoerden. Vervolgens hebben we een plek afgegraven om het grindwinwerktuig te kunnen plaatsen. Door de aanhoudende vraag naar toutvenant op de centrale, zijn we in volle vaart de dekgrond blijven afgraven. Met onze eigen zeven graafmachines en vier dumpers is al meer dan 1,1 miljoen (!) dekgrond en touvenant ontgraven. Volgens planning hadden we hier drie jaar de tijd voor, maar mede door de enorme inzet van onze mannen op de machines hebben we deze hoeveelheid in een klein jaar gerealiseerd! Dit is een prachtig compliment voor het projectteam!”

Recreatie

Tijdens de uitvoering blijft het gebied toeristisch en recreatief aantrekkelijk. Joris: “Zo kunnen bezoekers gebruik maken van een wandelpad, blijven meerdere fietsroutes open en zijn er verschillende educatieve informatieborden over de natuur- en landschapsontwikkeling en de grindwinning.”

Sinds een aantal weken verplaatsen de werkzaamheden zich naar het verruimen van de rivier en het aanleggen van een tijdelijke dijk ter bescherming van het projectgebied tegen hoogwater. De verwachting is dat dit medio september klaar is. “Daarmee is de eerste fase van Grondwerk Elerweerd gereed.”

Project in beeld

 • 20190717 20190717 IMG 1738
 • 20190717 20190717 IMG 1742
 • 20200115 IMG 2977
 • 20200124 IMG 3005
 • IMG 0360 (1)
 • IMG 0361
 • IMG 0408
 • IMG 1021
 • IMG 4116
 • IMG 5057
 • IMG 5631
 • Eleweerd2

KOM IN CONTACT

Heb je vragen? Specifieke wensen? Of gewoon interesse in meer info? Wij helpen graag! Oók online. Contact opnemen kan dus altijd. Mail of bel ons, of maak gebruik van het formulier hiernaast.

E-mail: info@vandenbiggelaar.nl

Telefoon: 0418 - 636000