Tijdsplanning
Opdrachtgever Gemeente Amersfoort
Locatie Amersfoort


Het Project

Veruit de meeste kademuren zijn met rijdend vervoer bereikbaar. Gelukkig, want als groot onderhoud nodig is met bouw- en renovatiewerkzaamheden is de inzet van vrachtwagens en andere machinerie vaak wel zo praktisch. Zo niet bij Museum Flehite in Amersfoort. De hoofdentree van het prachtige museum is alleen toegankelijk via een voetgangersbrug naar de achtertuin van het museum. En juist daar brokkelt de aangrenzende kade langzaam af.

Werken in de binnenstad van Amersfoort heeft nog meer uitdagingen. Er rijdt flink wat verkeer in de buurt van het museum, de grachten zijn smal en de historische, monumentale bebouwing is kwetsbaar. Die factoren bepalen de aanpak en de keuze voor het gebruik van materieel en techniek. We werken vanaf een werkponton dat ter plekke wordt samengesteld uit zes koppelpontons. Daarop voert een hydraulische graafmachine zijn taken uit. De kraan wordt afwisselend ingezet voor ontgraven, slopen, inhijsen en ondersteunen van de Silent Piler.

Duim omhoog

Net als de gemeente Amersfoort legt ook Van den Biggelaar grote nadruk op proactief en interactief contact met de omwonenden. Een speciale plaats is ingeruimd voor de BouwApp. Via de app informeren we de geïnteresseerden over resultaten en planning van activiteiten. Daardoor blijven ze permanent op de hoogte van de werkzaamheden, inclusief verwachte pieken in geluidshinder en tijdelijke gebruiksbeperking van straten. De app wordt enthousiast gebruikt. Alleen al de aanwezigheid ervan leidt tot positieve reacties en veel opgestoken duimen.

Toegankelijk

Flehite blijft tijdens de activiteiten gewoon open . Het museum is erop gebrand om bezoekers zo weinig mogelijk te hinderen. Speciale doeken verminderen het geluid met 20 decibel en filteren een groot deel van het vrijkomende stof. In verband met de werkzaamheden verwijderen we tijdelijk de voetgangersbrug. We plaatsen een stijlvol informatiebord dat kunstliefhebbers erop wijst dat het museum via een andere ingang toegankelijk blijft.
Het project verloopt vlot. Zelfs als onder een aangrenzend pand de grond achter de kademuur zo verontreinigd blijkt dat deze geheel moet worden afgegraven en vervangen.

Tom Bastiaansen

Omgevingsmanager

"Via de BouwApp houden we de omwonenden actief op de hoogte."

Mail ons

Project in beeld

KOM IN CONTACT

Heb je vragen? Specifieke wensen? Of gewoon interesse in meer info? Wij helpen graag! Oók online. Contact opnemen kan dus altijd. Mail of bel ons, of maak gebruik van het formulier hiernaast.

E-mail: info@vandenbiggelaar.nl

Telefoon: 0418 - 636000