Tijdsplanning
Opdrachtgever Provincie Zuid-Holland


Het project

De Vliet was oorspronkelijk een rivier die al in de middeleeuwen een belangrijke verbinding was tussen de Oude Rijn en de Maas. Aan het einde van de 19e eeuw is de Vliet gekanaliseerd. Het Rijn-Schiekanaal loopt sindsdien van Leiden via onder andere Rijswijk naar Rotterdam.

Ter hoogte van Rijswijk heeft de combinatie De Vries Werkendam Van den Biggelaar Grond- en waterbouw (DVW VDB) 5.000 strekkende meter oeverconstructie vervangen. Dit in opdracht van de provincie Zuid-Holland. De oude oevers waren dringend aan vervanging toe en zijn weggehaald. De nieuwe constructie bestaat uit een damwand met daarop een prefab betonnen element of een schuin talud van basaltsteen.

Het traject loopt deels door binnenstedelijk gebied met dicht opeenstaande monumentale bebouwing, waaronder de aardewerkfabriek De Delftse Pauw. 

Inzet ZU-100

Op twee trajecten is ruim 600 m1 damwand vanaf het water aangebracht met de Still-Worker ZU-100. Behalve stil en trillingsvrij was ook het compacte formaat van de machine een pré. Allereerst door de beperkte bereikbaarheid van het gebied. Daarnaast is het Rijn-Schiekanaal op deze twee trajecten smal. Inzet van de ZU-100 was om die reden de beste keuze.

Technische feitjes:

  • Planklengte variërend van 10 tot 21 m1
  • Planken gestaffeld aangebracht
  • Werkzaamheden vanaf het water uitgevoerd
  • Binnenstedelijk omgeving
  • Werkzaamheden op drukke vaarweg
  • Geen klachten uit de omgeving
  • Overkluizingen aangebracht

KOM IN CONTACT

Heb je vragen? Specifieke wensen? Of gewoon interesse in meer info? Wij helpen graag! Oók online. Contact opnemen kan dus altijd. Mail of bel ons, of maak gebruik van het formulier hiernaast.

E-mail: info@vandenbiggelaar.nl

Telefoon: 0418 - 636000