Tijdsplanning 01-12-2011 t/m 01-07-2017
Opdrachtgever Waterschap Drents Overijsselse Delta
Locatie Zwolle, Overijssel


Het project

De IJssel de ruimte geven, voordat hij het zelf doet. Dat lag ten grondslag aan het project Ruimte voor de Rivier Zwolle. Een omvangrijk en uitdagend project, waarin we ons in de hele breedte hebben laten zien. Van bruggenbouwen tot het aanleggen van nieuwe dijken. Mét gewenst resultaat. Het codewoord? Samenwerking.

 

Dijkverlegging en uiterwaardvergraving

Water laat zich niet temmen. Sturen, dat kan wel. In het geval van de IJssel, bij Zwolle, was het duidelijk: geef hem de ruimte, voordat hij die zelf neemt. Binnen het project Ruimte voor de Rivier Zwolle voerde Van den Biggelaar Grond- en waterbouw (in samenwerking met Ploegam) de maatregelen Dijkverlegging Westenholte (DWH) en Uiterwaardvergraving Scheller en Oldeneler Buitenwaarden (SOB) uit. Twee projecten met het bevorderen van de veiligheid op één. Maar ook het behoud van de prachtige uitstraling van de rivier én haar natuurrijke omgeving stond hoog op de agenda. Dat vraagt om een verfijnde aanpak. Niet in de laatste plaats omdat niet alles van een leien dakje ging.

Prachtig natuurgebied

Daar weet betrokken Projectbegeleider Jaco van der Ree alles van: ‘We kregen te maken met vertraagde onderzoeken, grillige waterstanden en afwijkingen in de fysische gesteldheid van de bodem. Het project heeft zelfs een jaar stilgelegen.’ Reden tot wanhoop? Integendeel: het project is uiteindelijk helemaal op tijd opgeleverd, met een prachtig resultaat. Jaco: ‘Door een soepele en proactieve samenwerking met de opdrachtgever en bevoegde gezagen hebben we het project op een goede manier op de rit weten te houden. We hebben de dijk succesvol landinwaarts gelegd, hoogwatergeulen gegraven, nieuwe uiterwaarden aangelegd, bestaande groter gemaakt en bovendien een prachtig natuurgebied weten in te richten.’

Project in beeld

13433263_291218741212559_6857863629212876860_o.jpg
Brug foto 1.JPG
Overzichtfototzwolle-scheller en oldeneler buitenwaarden_14.jpg
13350471_291218744545892_5255609620092578136_o.jpg

KOM IN CONTACT

Heb je vragen? Specifieke wensen? Of gewoon interesse in meer info? Wij helpen graag! Oók online. Contact opnemen kan dus altijd. Mail of bel ons, of maak gebruik van het formulier hiernaast.

E-mail: info@vandenbiggelaar.nl

Telefoon: 0418 - 636000