Tijdsplanning 11-01-2021 t/m 17-12-2021
Opdrachtgever Gemeente Den Haag
Locatie Scheveningen


Het project

De haven van Scheveningen wordt in de komende jaren verder ontwikkeld. Zo wordt het Norfolk bedrijventerrein, waar vroeger veerponten aan- en afvaarden herontwikkeld tot een woningbouwlocatie. Door de gebiedsontwikkeling zullen de functies van het terrein langs de 3e Haven veranderen van parkeren en opslag naar wonen, werken en recreëren.

Uit inspectie is gebleken dat de kade langs het terrein niet voldoet aan de technische normen om de kade openbaar toegankelijk te houden voor de nieuwe ontwikkelingen. Daarom is besloten de kademuur van 245m1, te vervangen. We hebben dit project samen met De Vries Werkendam aangenomen door zowel de score op prijs en kwaliteit. De kwaliteitswaarden richten zich op zowel de technische uitvoering als op duurzaamheid.

We gaan een combiwand plaatsen (buispalen en damwanden) en de oude kadeconstructies gedeeltelijk verwijderen. De nieuwe kadelijn wordt in het water geplaatst waardoor er nieuw land wordt aangewonnen. Hierbij brengen we circa 30.000m3 zand aan. Tot slot wordt het gebied voorzien een nieuwe inrichting met verharding.

Gedurende de uitvoering is het gebied in ontwikkeling. Zo worden tijdens de uitvoering appartementencomplexen gebouwd en bewoond, is het nabijgelegen Zuiderstrandtheater in gebruik en bouwt Vestia een nieuwe warmtepompcentrale direct tegen de nieuwe kade aan. Deze flinke ontwikkelingen in een korte periode zijn alleen mogelijk door intensieve samenwerking en afstemming met de stakeholders.

Het is bijzonder om in de haven van Scheveningen te werken. Het werken in een zeehaven brengt extra uitdagingen met zich mee. Zo houden we rekening met eb en vloed en zal ook de harde wind langs de kust invloed hebben op de werkzaamheden. Het materieel voeren we zoveel mogelijk aan via de Noordzee om transporten door Den Haag en Scheveningen te beperken. Zo heeft de omgeving zo min mogelijk last van de werkzaamheden.

 

Foto's: Jurriaan Brobbel - Gemeente Den Haag

Video

Project in beeld

  • 20210203 20210203 3E Haven (6)
  • 20210205 20210205 3E Haven (4)
  • 20210205 20210205 3E Haven (2)
  • 20210204 20210204 3E Haven Nacht (1)
  • 20210204 20210204 3E Haven (7)
  • 20210203 20210203 3E Haven (1)
  • 20210222 3E Haven (11)

KOM IN CONTACT

Heb je vragen? Specifieke wensen? Of gewoon interesse in meer info? Wij helpen graag! Oók online. Contact opnemen kan dus altijd. Mail of bel ons, of maak gebruik van het formulier hiernaast.

E-mail: info@vandenbiggelaar.nl

Telefoon: 0418 - 636000