Tijdsplanning 16-05-2017 t/m 31-12-2018
Opdrachtgever Provincie Gelderland
Locatie Beuningen


het project

Meer ruimte creëren voor de rivier de Waal en de omliggende natuur. Met die opdracht is Van den Biggelaar aan de slag gegaan in de Beuningse Uiterwaarden. Met de herinrichting van het prachtige natuurgebied moet verdere ecologische ontwikkeling van de uiterwaarden worden gestimuleerd. Een fraai project, met als bijzondere extra uitdaging: het isoleren van vliegas in de ondergrond.

Vliegas

De Beuningse Uiterwaarden liggen ten westen van Nijmegen en vormen een bijzonder populaire plek voor natuurliefhebbers. De Waal loopt daar doorheen. Om de brede rivier en de omliggende natuur meer ruimte te bieden, gaf Provincie Gelderland de opdracht tot herinrichting van het gebied. Bijzondere bijkomstigheid is het feit dat het gebied in de jaren ’80 door Energiecentrale Nijmegen werd gebruikt als stortplek voor vliegas. Om bodemverontreiniging en schadelijke effecten van dit as – dat nog in de grond zit – tegen te gaan, moet het gebied worden opgehoogd en geïsoleerd met een dikke laag klei en grond. Klei is immers goed bestand tegen erosie van stromend water en zorgt ervoor dat de vliegas zich niet verspreid.

Stimuleren ecologie

Op ecologisch gebied zijn we met tal van uitdagende werkzaamheden van start. Zo is er een grindplas waarvan we de oever verlagen. Tegelijkertijd vergroten we een bestaande poel en klimaatbuffer, die we via een duikerconstructie verbinden met de grindplas. Op deze manier brengen we op een innovatieve manier de migratie van waterfauna tot stand. Verder gaan we in het westen van de uiterwaarden aan de slag met de aanleg van een hoogwatervluchtplaats; een hoger gelegen gebied waar vee naar kan uitwijken bij hoge waterstanden. Ook het opnieuw inplanten van het terrein behoort tot de werkzaamheden.

Onderhoudswerkzaamheden

Een ander onderdeel van het project is het beheer en onderhoud van de uiterwaarden na afronding van herinrichtingswerkzaamheden Van den Biggelaar Grond- en waterbouw gaat voor 2 jaar onder meer aan de slag met het maaien van het gebied en, in het geval van erosie, met het herstellen van eventuele geulvorming. Genoeg moois te doen, de komende jaren!

KOM IN CONTACT

Heb je vragen? Specifieke wensen? Of gewoon interesse in meer info? Wij helpen graag! Oók online. Contact opnemen kan dus altijd. Mail of bel ons, of maak gebruik van het formulier hiernaast.

E-mail: info@vandenbiggelaar.nl

Telefoon: 0418 - 636000