Nieuwsbericht 06-03-2019


De afgelopen jaren zijn er, in opdracht van de provincie Utrecht en Rijkswaterstaat, voorbereidingen getroffen voor de realisatie van een natuurgebied in de uiterwaarden van de Nederrijn bij Elst. Het doel van de inrichting van de Elster Buitenwaard is om de natuurwaarden te versterken en er voor te zorgen dat het gebied voldoet aan de eisen van de ecologische waterkwaliteit (Europese Kaderrichtlijn Water) én de internationaal verplichte natuurkwaliteit. Nu kan de uitvoering gaan starten. We zijn op 6 maart begonnen en de herinrichting van de uiterwaarden staat gepland tot het najaar van 2019.

KOM IN CONTACT

Heb je vragen? Specifieke wensen? Of gewoon interesse in meer info? Wij helpen graag! Oók online. Contact opnemen kan dus altijd. Mail of bel ons, of maak gebruik van het formulier hiernaast.

E-mail: info@vandenbiggelaar.nl

Telefoon: 0418 - 636000